שטיחי עיר הכרמל, כמה שיותר סטייל!

עקבות המצב הקמנו לכם אתר מסחרי בו ניתן להתייעץ עם הצוות שלנו במהירות ובקלות

השאירו לנו פרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  עד

  %

  50

  הנחה על כל השטיחים

  קנה עכשיו >

  תקנון האתר

   תנאי שימוש:

  1. ברוכים הבאים לאתר הבית של שטיחי עיר הכרמל  ייבוא ושיווק שטיחים ( ע.מ 059349126) . השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו (להלן: “האתר”) הינו בכפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש”).אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן עצם השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו.  שטיחי עיר הכרמל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר.
  2. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (Feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרכו להביע את הסכמתכם הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
  3. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של שטיחי עיר הכרמל הינו אסור.
  4. שטיחי עיר הכרמל תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את התכנים, המידע והרשאות הגישה הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר, וזאת מבלי הודעה מוקדמת ומבלי שתשא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.
  5. שטיחי עיר הכרמל  שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
  6. באתר כולל גם מידע ותכנים בעלי אופי אינפורמטיבי ושיווקי. בכל מקרה של סתירה, ידברו תמיד התעריפונים ו/או המחירונים ו/או התנאים הרשמיים של החברה, כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים של החברה הזמינים לעיון הציבור. בנוסף לכך, כל מבצע ו/או הגרלה ו/או הטבה יהיו כפופים לתקנונים הרשמיים ו/או לתנאים הרשמיים, כפי שיפורסמו על ידי שטיחי עיר הכרמל ואשר יהיו זמינים לעיון הציבור בשטיחי עיר הכרמל.

   

  קניין רוחני:

  כל התכנים, המידע והנתונים המופיעים באתר הם רכושה הבלעדי של שטיחי עיר הכרמל ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו שייכות שטיחי עיר הכרמל, אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חלות על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, קוד מחשב, קבצים גרפיים, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: “החומר המוגן”). אין להכניס באתר שינויים, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את החומר המוגן מבלי לקבל את הסכמת שטיחי עיר הכרמל מראש ובכתב.

   

   

  הצהרות והתחייבויות משתמשי האתר:

  1. הנכם מתחייבים לציית להוראות תנאי השימוש במלואן. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  2. הנכם מאשרים בזאת כי כל מידע שתמסרו במסגרת השימוש באתר הינם פרטים אישיים שלכם בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים, וכי לא תתחזו לאדם אחר ו/או לא תעשו שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא תעשו שימוש בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, שלא ברשות ובסמכות.
  3. בעשותכם שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשו את הדברים הבאים:

  א.  התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

  ב.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

  ג.  שימוש בדואר אלקטרוני אשר אינו ממוען אליך.

  ד.  הצגה באתר (ככל שניתן יהיה להוסיף לאתר), של תכנים, לרבות מידע ו/או נתונים ו/או פרסומות ו/או קישורים לאתר המכילים חומר המפר הוראות חוק ו/או כל דין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.

  ה.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

  ו.  הפצת “דואר זבל” (Spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

  ז.  שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

  ח.  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

  ט.  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

  י.   שימוש בכל רובוט, “תולעת” (Spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

  יא.   להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

  יב.   שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

  יג.   לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

   

  o   למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה נושאת באחריות לחומר ו/או תוכנות כאמור שהוכנסו לאתר על ידי צדדים שלישיים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או לקישורים המפנים לחומר ו/או תוכנות כאמור.

  o   מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, שטיחי עיר הכרמל תהיה זכאית לנתק משתמשים שיבצעו את אחת הפעולות המפורטות להלן ולחסום את גישתם לאתר:

   

  1. ביצוע כל מעשה המנוגד להוראות הסכם זה.
  2. שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים שאינם שלהם, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו”ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.
  3. העתקה, הפצה, פרסום או העברה של מידע, פרטים וקבצים הכלולים באתר זה בלא לקבל הסכמה מראש מאת החברה. עם זאת, העתקה לצורכי שימוש אישי, המותרת לפי אופיים של המידע, הפרטים והקבצים – מותרת.
  4. שטיחי עיר הכרמל שומרת על זכותה לדווח על כל מעשה מרמה, פעילות פוגעת או פעילות בלתי חוקית אחרת לרשויות החוק המתאימות.
  5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את שטיחי עיר הכרמל וכן את בעלי זכויות אחרות באתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, לרבות בגין תוכנה שהמשתמש שלח ו/או הכניס לאתר ו/או כל מידע אחר שהמשתמש הציג באתר

   

  הצהרת פרטיות דיוור ומידע פרסומי

   


  המחויבות שלנו להגנת הפרטיות:

  הפרטיות שלך חשובה לנו, כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

  מה אנחנו עושים עם המידע:

  במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה).
  המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
  במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת מראש בהתאם להוראות החוק.

  המחויבות שלנו לאבטחת מידע:

  איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
  אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

  לידיעתכם, אנו משתמשים בזיד כרדיט כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית.

  דיוור ומידע פרסומי

  במידה ואישרת קבלת חומרים פרסומיים בעת ביצוע ההזמנה, הפרטים האישיים שמסרת יישמר במאגרי המידע אשר בבעלות שטיחי עיר הכרמל.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהצטרפותך לרשימת החברים שלנו הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי הפרטים שנמסרו במערכת ניתנו מרצונכם החופשי ומהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי.

  המידע ישמש את שטיחי עיר הכרמל לצורך פרסום, קידום מכירות, שיווק ,ניהול המועדון וכן לצורכי דיוור מידע פרסומי באמצעות דוא”ל, מסרונים ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

  כל מידע אשר נאגר במאגרי המידע של החברה יחשב לקניינה הבלעדי וחברי המועדון מוותרים בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש ו/או בעלות במידע ובנתונים

  האמורים לעיל לרבות ביחס לכל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.

  שטיחי עיר הכרמל  תאפשר לכל לקוח להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ומכל מדיה פרסומית שתשלח אליו וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981.

   

   

             מדיניות החזרות והחלפת מוצר:

  1. ניתן להחליף/להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלתו, החלפת המוצר מותנת בקבלת המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש.
  2. כדי להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באתר יש ליצור עמנו קשר ולשלוח הודעה ובה פרטי ההזמנה לצורך בירור הפנייה ולקבלת אישור החזרה.
  3. החזרת המוצר מתבצעת באולם התצוגה שנמצא בדאלית אל כרמל בתיאום מראש.
  4. הזיכוי יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לשטיחי עיר הכרמל והגיבוי נעשה עד 7 ימי עסקים.
  5. לא ניתן לבטל עסקה עבור הזזמנה שבוצעה מראש כמו שטיח בהתאמה אישית או שטיח מקיר לקיר וכדומה.
  6. הזיכוי יינתן בטווח זמן סביר שלא יעלה על 7 ימי עסקים מרגע שהתקבל ונבדק במחסנינו.
  7. דמי הביטול הקבועים כחוק הינם 5% מסכום העסקה או 100 שקלים, לפי הנמוך מפניהם ובניקוי דמי משלוח.
  8. לא ניתן להחזיר מוצר שנפתח מאריזתו המקורית כמו חבילת פרקט בקרטון ובניילון שלה כמו כן שטיח שנעשה לפי חיתוך מיוחד או כל פריט שהותקן בבית הלקוח, פריט אשר נרכש ונעשה בו שימוש לא ניתן להחזירו.

  איך תוחזר התמורה?

  התמורה תוחזר לצרכן במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר למועד הביטול ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. ההחזר יעשה באותו אופן בו בוצע התשלום: (א) עבור מזומן יוחזר מזומן או שיק מזומן, (ב) עבור תשלום בשיק – אם נפרע השיק ההחזר יהיה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים מיום הביטול ואם לא נפרע, ההחזר יהיה תוך 5 ימי עסקים מהמועד שנפרע, (ג) אם שולם בכרטיס אשראי יבוטל החיוב ואם זוכה כבר חשבונו של בעל העסק, ישיב הוא לצרכן את כספו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה והיא תזכה את הצרכן בסכום החיוב (בתנאי שיש לה יכולת להיפרע מבית העסק בשל העסקה שבוטלה). במידה ואין אפשרות לזכות את כרטיס האשראי, יושב הסכום לצרכן במזומן או בשיק מזומן.

   

   

   

             משלוחים:

  שטיחי עיר הכרמל מעניקה ללקוחות שלה מכל מקום בארץ לקבל את המוצר דרך משלוח, כל ים יוצאת משאית שכבר מסתובבת ליד הבית שלכם ומחלקת את המוצרים עד דלת הבית שלכם בכל מיני אפשרויות.

  עלות משלוח הינו 80 שקלים על כל מוצר.

  תוספת ללקוחות אילת ויישובי הערבה 50 שקלים.

  לכל הקונים מעל סכום 400 שקלים מקבלים משלוח חינם.

  זמן ההספקה של המשלוח הינו עד 5 ימי עסקים לא כולל את איזור אילת והערבה, משלוח לאיזור זה הינו עד 14 ימי עסקים.

  איסוף עצמי ניתן מאולם התצוגה שנמצא במרכז דאלית אל כרמל.

  משלוח VIP  ניתן לאיזור הסניף בלבד והוא בעצם בחירת כמה שטיחים כניסיון בבית הוא בעלות 100 שקלים ללא קשר לעלות השטיחים.

  את המשלוח ניתן לבחור שמיגעים לסל הקנייה במהלך הזנת הפרטים של הלקוח, אין לשנו משלוח לאחר הזמנה.

   

  שטיחי עיר הכרמל תיתן את הכי טוב בשביל הלקוחות שלה כמו כן האתר נעשה לפי סדר מסוים של בחירת שטיח לבית אם המשתמש מסתבך בביצוע ההזמנה או בחירת שטיח ניתן לחזור ליצור איתנו קשר דרך הווצאפ או שיחה טלפונית למספר: 0506805552 או הודעה דרך המייל carpet.khalil@outlook.com  בנוסף ניתנת האפשרות לבעלי מוגבלות להשתמש באתר בעזרת לחץ ניגשות.

  משלוח חינם בקנייה

  מעל 250 ש"ח

  חנויות שטיחים

  כיום ניתן למצוא מגוון רחב של חנויות שטיחים בכל רחבי הארץ, אך על מנת להבטיח את רכישתו של השטיח האיכותי והמרשים ביותר במחיר תחרותי ומשתלם במיוחד - מומלץ יהיה לפנות אל שירותיה של חברת "שטיחי עיר הכרמל". החברה שמה דגש על הענקת שירות מקצועי, אדיב, איכותי ומיומן עבור כל לקוח ולקוח ומסייעת בהגשמת חלום מעוצב לשטיח מרשים ונוח אשר עונה על כל העדפה בצורה מדויקת.

  חנויות שטיחים ומה ניתן למצוא בהן

  בשעה שאתם מתעניינים בהוספתו של שטיח ייחודי לבית, חנויות שטיחים יהיו המקום הנכון לפנות אליו. חנויות אלו מעניקות ללקוחותיהן את המענה המוביל בצורת שטיחים מסוגים שונים. ביניהם ניתן יהיה למנות גם את סוגי השטיחים הבאים: שטיחי שאגי היו נפוצים מאוד בשנות השישים והשבעים ולאחרונה חוזרים ובגדול. השטיחים הללו מאפשרים את השילוב המושלם שבין נוחות ורכות מקסימלית לבין מראה מודרני וייחודי אשר משתלב נפלא עם מגוון רחב של עיצובי פנים שונים. שטיחים מרוקאים משרים אווירה רגועה והרמונית בבית וטומנים בחובת את סודות האמנות האקזוטית של תרבות בעלת היסטוריה ארוכה של אלפי שנים. ניתן למצוא אתה שטיחים הללו במגוון רחב של עיצובים הכוללים דוגמאות שונות, החל מצורות גיאומטריות ועד לסמלים מיסטיים שונים. שטיחים בעיצוב אישי בהתאמה מדויקת לכל העדפה עיצובית שלכם ולסוג החוטים המועדף עליכם, יהיו ללא ספק התוספת המושלמת לכל בית. כך תוכלו לבחור בצורה מדויקת את עיצובו וצורתו של השטיח לסלון, לחדרי השינה או לחדר העבודה שלכם וליהנות משירות מקצועי ואיכותי אשר עונה על כל בקשה.

  חווית קניית שטיחים מושלמת

  חברת "שטיחי עיר הכרמל" מקפידה על הענקת השירות המקצועי והאיכותי ביותר וכחלק מכך, מעניקה ללקוחותיה את האפשרות ליהנות מחוויית קניה נוחה, מהירה ופשוטה. ניתן יהיה לבצע כל הזמנה ישירות באתר מבלי לצאת מהבית כלל. הבטיחו את השטיח המרשים ביותר בביתכם ובקרו באתר כבר היום.

  מבחר מרשים של שטיחים בחיפה והקריות

  בעת פניה אל שירותיה של חברת "שטיחי עיר הכרמל" ניתן יהיה להבטיח את קבלת המענה המקצועי והאיכותי ביותר לכל דרישה שלכם. חברתנו מעמידה לבחירתכם מגוון רחב של שטיחים בעיצובים שונים ומאפשר את רכישתם במחירים ייחודיים ומשתלמים במיוחד לכל לקוח ולקוח. למידע נוסף וביצוע הזמנה, צרו קשר עם צוות החברה כבר היום.

  איך בוחרים שטיחים בחיפה?

  כולנו כבר יודעים כי עולם השטיחים מעניק מענה עשיר ומגוון לכל אדם. בכך למעשה מאפשר לרבים ליהנות מן התוספת המושלמת לכל חלל בביתכם. על מנת להבטיח את בחירתם של שטיחים בחיפה בצורה הנכונה ביותר לכם, הרי שמומלץ יהיה להתייחס גם לנקודות הבאות: • בחנו את עיצוב החלל אותו אתם רוצים לשדרג. בכך למעשה תוכלו גם אתם לבחור את העיצוב והגוונים הנכונים לשטיח החדש שלכם. עיצוב ייחודי ומרשים יהווה את הדרך היעילה ביותר להבטיח את התאמת הפריט המעוצב והייחודי הזה לעיצוב ולמראה של הסלון או חדר השינה שלכם. • התייחסו לסוג הפעילות אשר עשויה להתרחש על גבי השטיח. במידה ואתם מייעדים את השטיח לפינת משחקים, העדיפו שטיחים בארוגה שטוחה, ואילו לחלל הסלון, העדיפו שטיח אשר כולל סיבים ארוכים יותר אשר ימנעו מהריהוט להחליק על גבי השטיח עצמו. • היעזרו בחנות מקצועית בבחירת השטיח הנכון לכם. בכך למעשה ניתן יהיה ליהנות לא רק מן המענה האיכותי לכל בקשה, אלא גם מהסגנון העיצובי בו אתם מעוניינים.

  שטיחים בחיפה

  במידה ואתם מחפשים אחר שטיחים בחיפה, אין ספק כי הגעתם למקום הנכון. בעת פניה אל שירותיה המיומנים של "שטיחי עיר הכרמל" תוכלו גם אתם להבטיח את קבלת המענה הנחוץ למציאתם או יצירתם של שטיחים מעוצבים ואיכותיים אשר עונים על כל העדפה שלכם. לרשותכם עומד צוות מקצועי ומיומן אשר מתאים את שירותיו לכל העדפה שלכפם ומעניק לכם את האפשרות בקבלת המענה האיכותי לו אתם כה זקוקים ברגעים אלו.